Geen toegang

Sorry, het is niet toegestaan om de gegevens of data van studenten te delen met derden. Dat mag alleen wanneer er expliciet toestemming wordt gevraagd en gegeven. Meer informatie over de beveiliging van je data vind je in het privacybeleid. De ambitie is wel om docenten inzage te geven in de resultaten en voortgang van hun eigen leerlingen. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Terug naar de homepage.

© 2019 Meester Gijs  /  Foto's van: Unsplash en Getrefe.